Only Malaysian citizen can apply / Hanya warganegara Malaysia sahaja boleh memohon
E Motolori
GDL D
GDL E Kejur
GDL E Bersendi
PSV TEKSI / E-HAILING
PSV E (Bas)
Motokar Kelas D ( Pemegang Lesen CDL )
Motolori Kelas E
Untuk LAYAK memohon bagi kursus ini, Calon perlu memiliki Lesen Memandu Kelas D bagi tempoh 3 tahun dan Ke atas, (1 tahun setelah tamat Lesen P).
Please click on i'm not a robot before you can submit the form.